CTIF anunță organizarea a trei cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) invită contribuabilii interesați să se înscrie la cursurile de instruire programate pentru luna ianuarie 2019. Primele două cursuri cu tema: utilizarea sistemului informațional automatizat „e - Factura” (4 ore) vor avea loc la 15 ianuarie (limba română) și, respectiv, la 16 ianuarie (limba rusă), iar al treilea curs - cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 29 ianuarie curent. 

Amintim că mai bine de 70% din timpul rezervat instruirilor ghidate de formatorii CTIF este dedicat exercițiilor practice de utilizare a serviciilor fiscale electronice. La finalul cursului de instruire, participanților li se eliberează Certificatul de participare, dar și manualul utilizatorului „Serviciile fiscale electronice”. Mai multe informații despre instruirile organizate de CTIF pot fi găsite pe link - ul: https://ctif.gov.md/node/62.

Cursurile nominalizate vor avea loc pe adresa: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 6, etajul 4, bir. 415 A, Centrul de instruire în finanțe al CTIF. Pentru a participa la cursuri, contribuabilii interesați urmează să se înscrie în prealabil la tel: 022 822 032, 068669942 sau prin poșta electronică la adresa: instruire@ctif.gov.md

În decursul anului 2018, CTIF a organizat 29 cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice la care au participat 224 de contribuabili.

Conform statutului său, una din funcțiile de bază ale CTIF este acordarea suportului instituțional în procesul de dezvoltare a capacităților profesionale ale specialiștilor ce activează în domeniile: finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice.  

Serviciul de presă al CTIF
4 ianuarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md