Circa 1,8 mii de angajați în sectorul bugetar au beneficiat de suport consultativ oferit prin linia telefonică 0 8000 1525

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

În decursul lunii decembrie (în zilele lucrătoare) linia telefonică specială 0 8000 1525 pentru acordarea suportului consultativ în aplicarea Legii nr.270/2018 cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, a fost apelată de 1 795 de angajați din cadrul autorităților și instituțiilor bugetare. Majoritatea apelanților au solicitat să li se comunice mărimea salariului de funcție calculat pentru luna decembrie 2018 în condițiile noii Legi a salarizării.

Statistica apelurilor la linia telefonică specială, deservită de operatorii Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), arată că din numărul total al apelanților  1 107 sunt salariați din autorități și instituții bugetare, iar  688 – angajatori și contabili din cadrul acestor entități. Responsabilii din cadrul entităților respective au solicitat clarificări privind aplicarea unor prevederi ale Legii nr.270/2018 și recomandări referitoare la calculul salariilor în condiții noi.

Potrivit datelor Direcției politici salariale și monitorizarea angajaților în sectorul bugetar a Ministerul Finanțelor, specialiștii direcției au răspuns, contactând direct apelanții, la mai bine de jumătate din întrebările parvenite la linia telefonică 0 8000 1525, celelalte fiind în proces de examinare. Soluțiile pentru mai multe întrebări se regăsesc în răspunsurile la întrebări frecvente, care pot fi consultate pe pagina web oficială a ministerului la adresa: http://mf.gov.md/ro/content/materiale-metodologice.

Linia telefonică specială pentru acordarea suportului consultativ în aplicarea Legii nr.270/2018  a fost lansată la 5 decembrie 2018 și va funcționa până la finalul lunii februarie 2019. Apelurile la 0 8000 1525 (tasata 6) sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.  

Totodată, informăm angajatorii și contabilii autorităților și instituțiilor bugetare, dar și angajații acestor entități că ei pot lua cunoștință de noile condiții de salarizare, stabilite de Legea nr. 270/2018, vizualizând Ghidul video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar la adresa: http://mf.gov.md/ro/content/sistem-unitar-de-salarizare.

Prin Legea nr.270/2018, în vigoare de la 1 decembrie 2018, a fost instituită o grilă unică de salarizare pentru toate autoritățile și instituțiile bugetare. Prevederile noii Legii se  aplică la circa 200 mii de salariați din 2 700 de autorități și instituții bugetare.

Serviciul de presă al CTIF
2 ianuarie 2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md