Conducerea CTIF Vă urează sărbători fericite

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Directorul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP CTIF),  Corneliu Jaloba, adresează un mesaj de felicitare, prilejuit de apropiatele sărbători de iarnă, colectivului instituției, partenerilor și clienților acesteia, tuturor celor care activează în domeniile finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice. 

 

Stimați prieteni,

 

Ajunul sărbătorilor de iarnă este un bun prilej pentru a Vă adresa, în numele administrației IP CTIF și al meu personal, cele mai sincere urări de bine, multă sănătate și prosperitate în anul care vine.

 

Vă mulțumesc mult pentru munca și contribuția Dvs. adusă întru buna funcționare a instituției noastre și a sectoarelor din domeniul de competență al acesteia. Am certitudinea că în anul 2019 vom reuși să multiplicăm rezultatele obținute în anul care pleacă.

 

Să pășim în Noul An cu încredere în forţele proprii şi în izbânda planurilor schițate. Fie ca  anul care vine să Vă aducă bunăstare, liniște sufletească și împliniri frumoase, iar în casele Dvs. să domnească mereu armonia și buna înțelegere.

 

La Mulți Ani! Crăciun Fericit!

 

Cu sentimente alese,

Corneliu JALOBA

Director IP CTIF

Felicitare-2019

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md