Ghid video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar, lansat de Ministerul Finanțelor

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Angajatorii și contabilii autorităților și instituțiilor bugetare, dar și angajații acestor entități pot lua cunoștință de noile condiții de salarizare, stabilite de Legea nr. 270/2018 privind sistemul unic de salarizare în sectorul bugetar, vizualizând Ghidul video privind calcularea salariilor angajaților din sectorul bugetar începând cu 1 decembrie 2018. Ghidul a fost lansat de Ministerul Finanțelor pe pagina sa web oficială și poate fi urmărit pe adresa: http://mf.gov.md/ro/content/sistem-unitar-de-salarizare.

În Ghid sunt prezentate cadrul normativ ce reglementează condițiile de salarizare a angajaților din sectorul bugetar, acțiunile ce urmează a fi întreprinse de către angajatori pentru implementarea Legi nr. 270/2018, componentele salariului, aspecte ce țin de garanțiile asigurate prin prevederile Legii nr. 270/2018, precum și două exemple de determinare a salariului de bază. 

Autorii Ghidului detaliază componentele salariului lunar, modul de determinare a salariului de bază, valorile de referință aplicabile pentru perioada decembrie 2018 – decembrie 2019, stabilirea clasei de salarizare, componentele părții fixe și ale parții variabile a salariului lunar, determinarea și plata diferenței de salariu, precum și a plății compensatorii. 

Amintim că persoanele care întâmpină dificultăți în aplicarea prevederilor Legii nr.270/2018 pot solicita suport consultativ la linia telefonică specială 0 8000 1525 (tasta 6) a Centrului de Apel al Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Apelurile sunt gratuite și pot fi efectuate de la orice telefon fix sau mobil, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00.  

Apelurile sunt înregistrate și remise de către operatorii Centrului de Apel specialiștilor Ministerului Finanțelor, care ulterior dau răspunsuri la întrebările persoanelor interesate și le oferă explicațiile corespunzătoare. 

Legea nr.270/2018 a intrat în vigoare la 1 decembrie 2018. Prevederile acesteia se vor aplica la circa 200 mii de salariați din 2700 de autorități și instituții bugetare. 

Serviciul de presă al CTIF
17 decembrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md