Servicii noi în domeniul contabilității pentru autoritățile și instituțiile bugetare

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) informează că, începând din septembrie 2018, prestează noi servicii contabile pentru autoritățile și instituțiile bugetare. CTIF oferă serviciile respective în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 125 din 06.02.2018, prin care instituția a fost abilitată să acorde suport instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar. 

Scopul principal al suportului instituțional este de a oferi beneficiarilor asistență privind  ținerea evidenței contabile, planificarea și raportarea financiară, precum și consultanță profesionistă pentru gestionarea corectă și eficientă a finanțelor publice. 

În acest context, CTIF aduce la cunoștința conducătorilor autorităților și instituțiilor bugetare că, potrivit amendamentelor din 1.10.2018 la Normele metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 216  din 28.12.2015, ei sunt în drept să transmită ţinerea contabilităţii sau a unor atribuții de contabilitate și raportare financiară unei organizaţii specializate, precum este CTIF.

CTIF reafirmă că întrunește toate condițiile necesare pentru o organizație specializată  în materie de contabilitate și poate acorda ajutorul cuvenit autorităților și instituțiilor bugetare în acest domeniu. De ce? Fiindcă:

CTIF este o instituție fondată de Ministerul Finanțelor și abilitată de către Guvern cu funcția de acordare a suportului instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar;

Are o echipă de profesioniști în domeniul finanțelor publice, administrează și dezvoltă cele mai moderne sisteme informaționale în acest domeniu;  

A implementat Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice pe platforma 1C în circa 800 de autorități și instituții bugetare din țară;        

Are reprezentanții săi în toate raioanele republicii, care pot reacționa și acorda operativ ajutor și asistență clienților CTIF; 

A finalizat deja două proiecte de acordare a suportului instituțional în domeniul contabilității și realizează în prezent încă un proiect similar.

Autoritățile și instituțiile bugetare care doresc să contracteze noile servicii contabile  oferite de CTIF, pot transmite solicitarea la adresa de e – mail: iana.betivu@ctif.gov.md sau la tel: 022 262 873.

Serviciul de presă al CTIF
5 decembrie 2018

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md