produse si servicii

SERVICII ȘI PRODUSE

Deschide Catalogul serviciilor și produselor CTIF.
Aici găsești serviciul de care ai nevoie

call center

CALL CENTER

Colectivul Centrului este o echipă competentă, profesionistă, care vine în ajutorul clientului si este orientată direct către client 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

Centru de conectare la servicii fiscale electronice și eliberarea semnăturii digitale, va funcționa în program extins

Stimați contribuabili,

Prin prezenta, vă informăm că în scopul asigurării consultării și asistenței tehnice a contribuabililor, Centru de conectare la servicii fiscale electronice și eliberarea semnăturii digitale, va funcționa în program extins, pe durata zilelor de 21.02.2019, 22.02.2019, 23.02.2019, de la 08:00-20:00.

Vă așteptăm la sediile de pe străzile:
     Chișinău, str. Constantin Tanase, 6, et.3
     Bălți, str. Ștefan cel Mare, 128 
     Comrat, str. Comsomolului, 24

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe oferă servicii contabile de calitate

Revista Monitorul fiscal FISC.md a publicat, săptămâna curentă, un articol semnat de două persoane cu funcții de răspundere din cadrul Instituției publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), care aduc mai multe argumente ce demonstrează că CTIF, abilitată cu funcția de acordare a suportului instituțional în domeniul contabilității în sectorul bugetar, este cea mai indicată entitate pentru oferirea serviciilor contabile profesioniste și de consultanță autorităților și instituțiilor bugetare interesate.

Directorul CTIF consideră că echipa instituției poate face față tuturor provocărilor în domeniul IT

Primul bilanț al activității noii instituții publice „Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” (CTIF), create în anul 2018 în contextul reformei administrației publice promovate de Guvern prin fuziunea a trei întreprinderi de stat: „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”, precum și principalele priorități ale acesteia pentru anul 2019 au fost consemnate de directorul CTIF, Corneliu Jaloba, într-un interviu publicat pe portalului curentul.md (

În luna februarie, CTIF organizează două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) anunță contribuabilii interesați despre organizarea, în luna februarie, a două cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice. Primul curs cu tema: utilizarea serviciului electronic „e - Factura” (4 ore) va avea loc la 14 februarie (în limba rusă), iar al doilea curs - cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) – la 15 februarie curent (în limba română). 

Abonează-te la

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md