produse si servicii

SERVICII ȘI PRODUSE

Deschide Catalogul serviciilor și produselor CTIF.
Aici găsești serviciul de care ai nevoie

call center

CALL CENTER

Colectivul Centrului este o echipă competentă, profesionistă, care vine în ajutorul clientului si este orientată direct către client 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, persoanele fizice şi persoanele juridice, indiferent de forma juridică de organizare, pot adresa Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF), petiţii/reclamaţii cu privire la activitatea CTIF și la calitatea serviciilor prestate de către instituție.

Petiţia/reclamația poate fi depusă în scris la adresa poștală: MD-2005, mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 7 sau în formă electronică la adresa de e-mail cancelaria@ctif.gov.md. Petiţiile/reclamaţiile urmează să fie semnate de către autor şi să cuprindă numele, prenumele şi domiciliul acestuia.

Petiția/reclamația în format electronic urmează a fi scrisă în formă laconică (max. 2000 de simboluri), cu descrierea concretă a cazului, propunerii sau întrebării semnatarului. La examinarea mesajului electronic, CTIF este în drept să verifice autenticitatea acestuia şi să solicite informaţii suplimentare de la semnatarul mesajului. În urma examinării mesajului electronic, petiţionarul va primi răspuns, în format electronic, pe adresa electronică indicată în mesaj.

Petițiile/reclamațiile recepționate de CTIF sunt examinate, conform prevederilor legislației în vigoare, în termen de 30 de zile lucrătoare, iar atunci când acestea nu necesită o examinare suplimentară – fără întârziere sau în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării lor, cu excepțiile stabilite de lege. În cazuri deosebite, termenul de examinare a petiției poate fi prelungit de către directorul CTIF cu cel mult 30 de zile lucrătoare, fapt despre care este informat semnatarul acesteia.

Doritorii de a adresa CTIF petiții/reclamații în format electronic, pot utiliza formularul de mai jos.

CTIF anunță lansarea ciclului de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice

Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) anunță organizarea primelor două cursuri de instruire pentru dezvoltarea capacităților profesionale ale auditorilor interni în domeniul finanțelor publice din cadrul unui program amplu de instruiri pentru specialiștii din sistemul finanțelor publice în anul 2019, aprobat de Ministerul Finanțelor. Cele două cursuri, cu o durată de trei zile fiecare, se vor desfășura în perioadele 10 – 12 aprilie și, respectiv, 17 – 19 aprilie.

Mesaj prilejuit de împlinirea unui an de la transformarea ÎS „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe

Astăzi, 2 aprilie 2019, se împlinește un an de la transformarea întreprinderii de stat (ÎS) „Fintehinform” în Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), cu care ulterior au fuzionat ÎS „Fiscservinform” și ÎS „Vamservinform”. Cu această ocazie, directorul CTIF, Corneliu Jaloba, a adresat, în numele administrației, un mesaj tuturor angajaților instituției.

Contribuabilii sunt invitați să participe la cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice

Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) îndeamnă  persoanele juridice interesate să se înscrie la unul din cele patru cursuri de instruire privind utilizarea serviciilor fiscale electronice programate pentru luna aprilie. Cursul cu genericul „Serviciile fiscale electronice” (6 ore) se va desfășura la 16 aprilie (în limba română), iar celelalte trei cursuri cu tema: utilizarea serviciului e - Factura (4 ore) – la  15 și 22 aprilie (în limba română) și la 23 aprilie (în limba rusă). 

Sfaturi practice pentru persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit

Persoanele fizice plătitoare a impozitului pe venit care au neclarități și/sau întrebări referitoare la întocmirea și depunerea declarației cu privire la impozitul pe venit pentru anul 2018 pot suna la Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) la numărul 080001525, unde vor primi consultațiile de care au nevoie. Operatorii Centrului activează zilnic, de luni până vineri, între orele 8.00 și 17.00. Apelurile la numărul 080001525 sunt gratuite și pot fi efectuate din orișicare localitate a republicii de la orice telefon mobil sau fix.
Abonează-te la

gov.md

mf.gov.md

servicii.gov.md